BERAR HOCKEY ACADEMY (VIDARBHA) AMRAVATI (BVA)
Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Under 20 Mens Outdoor 18 Oct 2021 06:15 BVA v OVS (Pool A) Bhopal, Madhya Pradesh Official 0 - 11 Lineup
Under 20 Mens Outdoor 19 Oct 2021 06:45 BVA v NAJ (Pool A) Bhopal, Madhya Pradesh Official 0 - 15 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 Bilaluddin Nadimuddin Qazi 19 0 2 2
2 Kishan Vaman Chauhan 19 0 2 2
3 Anil Kumar 17 0 2 2
4 Sayyed Arsalan 19 0 2 2
5 Farhan Ahmed Kalimuddin 19 0 2 2
6 Prakash Dnyaneshwar Darekar 17 0 2 2
7 Shiv Yuvraj Borkar 19 0 2 2
8 Golu Gupta 18 0 2 2
9 Mohd Zubair 19 0 2 2
10 Abdul Karim Khan 18 0 2 2
11 Adnan Baig 19 0 2 2
12 Syed Malik 19 0 2 2
13 Kulveer Kuldeep Reddy 17 0 2 2
14 Atul Sunil Donadkar 17 0 1 1
15 Ansar Ahmed 17 0 2 2
16 Umair Ahmad Khan 17 0 2 2
17 Faiz Sadik Sheikh 19 0 1 1
18 Shaikh Aadil 18 0 2 2
  0  
* As of 2021-12-31

Name Role
Abdul Parvez Abdul Hamid Team Manager
Mohsin Khan Head Coach
Vaibhav Vishnu Kotkar Physical Trainer