SAVITRIBAI PHULE UNIVERSITY, PUNE
Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 25 Apr 2022 06:30 SPU v PUY (POOL A) Bengaluru, Karnataka Official 3 - 2 Lineup
Senior Mens Outdoor 26 Apr 2022 06:30 SPU v LPU (POOL A) Bengaluru, Karnataka Official 6 - 0 Lineup
Senior Mens Outdoor 28 Apr 2022 06:30 SPU v BAU (POOL A) Bengaluru, Karnataka Official 0 - 1 Lineup
Senior Mens Outdoor 30 Apr 2022 10:00 BCU v SPU (Semi-final) Bengaluru, Karnataka Official 2 - 2 (5 - 3 SO) Lineup
Senior Mens Outdoor 1 May 2022 08:00 PUY v SPU (3rd/ 4th Place) Bengaluru, Karnataka Official 2 - 2 (2 - 4 SO) Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 Shivagi Gaikwad 18 0 1 1
2 Prajwal Moharkar 25 1 5 5
3 Ganesh Patil 24 0 5 5
4 Romesh Pillay 23 0 5 5
5 Santosh Bhosale 20 0 1 1
6 Raies Mujawar 19 0 5 5
7 Yogesh Borkar 25 0 4 4
8 Gufran Shaikh 20 0 4 4
9 Harish Shindgi 22 0 5 5
10 Karan Durga 23 0 3 3
11 Venkatesh Kenche 20 1 5 5
12 Pranav Mane 21 0 5 5
13 Jivan Shinde 20 0 5 5
14 Satish Patil 21 0 5 5
15 Rahul Shinde 24 0 5 5
16 Mayur Dhanavade 21 2 5 5
17 Taleb Shah 25 5 5 5
18 Rohan Patil 23 4 5 5
  13  
* As of 2022-04-25

Name Role
Vikram Phale Team Manager
Lakhan More Head Coach