Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Under 17 Mens Outdoor 6 May 2022 06:15 THA v HUT (Pool A) Goa Official 5 - 1 Lineup
Under 17 Mens Outdoor 9 May 2022 06:15 GUJ v HUT (Pool A) Goa Official 1 - 16 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 Preet Upadhyay 16 0 2 2
2 Rohit Airy 15 0 2 2
3 Virendra Koranga 15 0 2 2
4 Avi Bisht 16 0 2 2
5 Gaurav Mehra 15 1 2 2
6 Naveen Prasad 16 0 1 1
7 Gaurav Singh Gariya 15 0 2 2
8 Arpit Kumar Kohli 16 0 2 2
9 Ankit 16 0 2 2
10 Vishal Kumar 14 2 2 2
11 Suraj Kumar 14 10 2 2
12 Mahendra Singh Bisht 16 1 2 2
13 Divyanshu Rana 14 0 2 2
14 Pankaj Vishwakarma 16 0 2 2
15 Ankit Jr 13 1 1 1
17 Rohit Shah 16 2 1 1
18 Neeraj Ram 15 0 1 1
23 Gaurav Joshi 15 0 1 1
  17  
* As of 2022-12-31

Name Role
Sumit Chauhan Team Manager
Vijay Pal Head Coach