Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Under 17 Mens Outdoor 8 May 2022 07:45 HAR v KAR (Pool B) Goa Official 6 - 1 Lineup
Under 17 Mens Outdoor 9 May 2022 07:45 KAR v CHA (Pool B) Goa Official 8 - 6 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 Vachan Kalappa Ka 16 0 2 2
3 Akhil Aiyappa Bn 16 1 2 2
4 Dheeraj M.N 16 0 2 2
5 Akarsh Biddappa C.G 16 1 2 2
6 Thilak Bs 16 0 2 2
7 Hrithik Aiyappa K.D 15 0 2 2
8 Suprith S 16 0 2 2
9 Chaman Mandanna Cs 16 0 2 2
10 Yashash Ponnappa Td 16 0 2 2
11 Dhanush Shane D 16 0 2 2
12 Divin V.P 16 0 1 1
14 Dhruva Bs 16 4 2 2
15 Harishith Kumar M 16 2 2 2
16 Bopanna B.N 16 0 0 0
18 Vikas Gowda H.B 16 0 2 2
19 Manoj Walmiki 16 0 1 1
20 Rivin Bheemaiah Kn 16 0 1 1
21 Kushal Bopaiah Cb 16 1 2 2
  9  
* As of 2022-12-31

Name Role
Somanna Karinervanda Mandappa Team Manager
Ganapathy M.B Head Coach