Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Under 17 Mens Outdoor 4 May 2022 07:30 HOD v KER (Pool E) Goa Official 14 - 0 Lineup
Under 17 Mens Outdoor 6 May 2022 16:30 KER v MIZ (Pool E) Goa Official 10 - 0 Lineup
Under 17 Mens Outdoor 9 May 2022 10:45 HAP v KER (Pool E) Goa Official 3 - 2 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 G Adarsh 16 0 3 4
2 Muhammed Kaif 16 6 3 3
3 Abhijith K Vijayan 15 0 3 3
4 Soorya Rajendran 16 2 3 3
5 Sreyas Saji 16 0 2 2
6 Akshay B S 15 0 2 2
7 Anurag Sabu 16 0 1 1
8 Ashish Lakra 16 0 3 3
9 Fabil Hussain Therath 16 0 3 3
10 Vighnesh B S 16 0 3 3
11 Yadav Ram T 16 0 3 3
12 Benniyam Johny 16 0 3 3
13 Amit Lakra 15 1 3 3
14 Shalik K S 16 2 3 3
15 Pratap Lakra 15 1 3 3
16 Rohit Lakra 15 0 3 3
17 Sayooj C 16 0 1 1
18 Rohan Eldho 15 0 2 2
  12  
* As of 2022-12-31

Name Role
Pratheesh V N Team Manager
Joshan George Head Coach