Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 26 Feb 2023 15:30 SAI v TNP (Pool B) Bengaluru, Karnataka Official 4 - 2 Lineup
Senior Mens Outdoor 28 Feb 2023 15:30 SAI v CNB (Pool B) Bengaluru, Karnataka Official 4 - 0 Lineup
Senior Mens Outdoor 1 Mar 2023 15:30 SAI v AIP (Pool B) Bengaluru, Karnataka Official 2 - 6 Lineup
Senior Mens Outdoor 3 Mar 2023 12:15 PSP v SAI (Pool B) Bengaluru, Karnataka Official 6 - 2 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 Kamalbir Singh 24 0 4 4
2 Mohit Kumar 24 2 4 4
3 Arjun 19 0 1 1
4 Vinit 21 0 4 4
5 Surya N M 22 2 4 10 (KAR 6, SAI 4)
6 Roshan 19 0 4 4
7 Jasbir Antil 25 0 4 4
8 Rohit 21 1 4 4
9 Hitesh Lekkala Rao 21 0 4 4
10 Kushalappa K. Bhavin R 20 1 4 4
11 Chiran Medappa 20 3 4 4
13 Zoremsanga F 22 0 4 4
14 Ravi Pal 19 0 2 2
15 Dharmendra Pal 19 0 4 4
16 Sundaram Chandhru 19 0 2 2
17 Tharun Patcha Kumar 19 1 4 4
18 Ankit Malik 20 0 4 4
19 Mallappa Chetan Karisiri 21 2 4 4
  12  
* As of 2023-02-26

Name Role
Rakesh Kishor Sukhdeve Team Manager
Rakesh Kishor Sukhdeve Team Manager
Mohammad Anwar Head Coach
Mohammad Anwar Head Coach
Chethan Ram Assistant Coach
Chethan Ram Assistant Coach
Viraj Vijay Pandya Physiotherapist
Viraj Vijay Pandya Physiotherapist