Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 17 Nov 2023 16:00 UTN v ASH (Pool B) MRHS Official 15 - 1 Lineup
Senior Mens Outdoor 18 Nov 2023 15:30 ASH v HHP (Pool B) MRHS Official 0 - 4 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 Rajiv Boro (GK) 19 0 2 2
2 KUMAR ANKIT 21 0 2 2
3 Mohd Idris 21 0 2 2
4 Shubham Verma 23 0 2 5
5 Eliyash Kujur 21 0 0 1
6 Sanjay Saharia 21 0 2 5
7 Rupchand Boro (C) 24 1 2 5
8 Sagar Nanda 19 0 2 2
9 Madhujya Boruah 21 0 2 2
10 Rahul Verma 20 0 2 5
11 Kadir Jamal 30 0 2 4
12 Prashant Kabeer Sen 24 0 2 5
13 FUZAIL Mohammad 26 0 2 5 (ASH 2, BHU 3)
14 Prasenjit Dev 19 0 2 2
15 KHAN Mohd Salman 27 0 2 9 (ASH 5, BHU 4)
16 Putul Thakuria 0 0 3 (ASM)
17 SAIF Rizwan 24 0 1 1
18 Sanjoy Munda (GK) 19 0 0 0
  1  
* As of 2023-11-17

Name Role
Pankaj Kumar Saikia Team Manager
Md Ratul Ansary Head Coach