Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 21 Nov 2023 07:00 CHA v HAR (Pool A) Official 1 - 13 Lineup
Senior Mens Outdoor 22 Nov 2023 07:00 GUJ v CHA (Pool A) MRHS Official 3 - 11 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 Kumar Suresh (GK) 22 0 2 2
2 Junaid Ahmed 25 3 2 4
3 Ajay Tandi 20 1 2 2
4 Khogeshwar Bag 29 2 2 4
5 Verma Piyush 21 0 2 2
6 Rohit Rajak 28 1 2 4
7 Khushal Yadav (C) 28 0 2 4
8 Taufik Ahmad 28 1 2 4
9 Sagar Suryawanshi 20 0 2 2
10 YADAV Kartik 26 1 2 9
11 Gulshan Kumar Kaushik 22 0 2 5
12 Sukhdev Nirmalkar 26 2 2 4
13 Sen Tikendra 24 0 2 2
14 Omkar Gupta 20 0 1 1
15 Dansena Sachin 21 0 2 2
16 ALI Arbaj 21 1 2 5
17 Mahilange Atul Kumar 21 0 2 2
21 Deepesh Choubey (GK) 24 0 1 3
  12  
* As of 2023-11-17

Name Role
Rashid Ali Khan Team Manager
Khan Jahangir Head Coach
Yadav Sandeep Assistant Coach