Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 18 Nov 2023 10:30 UPH v KER (Pool G) MRHS Official 13 - 1 Lineup
Senior Mens Outdoor 21 Nov 2023 10:30 KER v RAJ (Pool G) MRHS Official 2 - 2 Lineup
Senior Mens Outdoor 24 Nov 2023 10:30 KER v PUD (Pool G) MRHS Official 0 - 6 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 DELIN O S (GK) 23 0 2 2
2 Nishanth M (C) 35 0 3 6
3 Hashim Shamal N 21 0 3 5
4 Abhinav C 21 1 3 3
5 Mohammed Ashiqu C H 20 0 3 3
6 Anu J A 23 0 3 6
7 Sadhik Tk 21 1 3 3
8 Akhil S 20 0 3 3
9 PARTHASARATHY 22 0 3 3
10 Premkumar P 22 0 3 6
11 Shuhaib Axser Kk 24 0 2 3
12 Shahanul Shafas Kv 24 1 3 5
13 Muhammed Siyas K 22 0 3 8
14 Ajeesh Reji 22 0 3 6
15 Christo Sebastian 25 0 3 6
16 Remesh C R 26 0 2 4
17 Sibin Balakrishnan 20 0 3 3
18 Akshay K U (GK) 26 0 3 4
  3  
* As of 2023-11-17

Name Role
Roy Robert Team Manager
S Jayakumar Head Coach