Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 17 Nov 2023 11:30 MAH v HUT (Pool D) MRHS Official 22 - 0 Lineup
Senior Mens Outdoor 20 Nov 2023 08:45 HUT v TRI (Pool D) MRHS Official
Forfeit
5 - 0 Lineup
Senior Mens Outdoor 24 Nov 2023 07:00 HUT v PUN (Pool D) MRHS Official 0 - 13 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 Sumit Chauhan (C,GK) 25 0 3 4
2 KUMAR RAVI 24 0 3 5 (HHP 2, HUT 3)
3 Vikas Pant 27 0 3 5
4 Ashu Kumar 23 0 3 5
5 Vishal Kumar 20 0 3 3
6 Vijay Pal 27 0 3 5
7 Ritik 20 0 3 3
8 Shahanawaz Hasan 23 0 3 5
9 Nayal Rohit 25 0 3 3
10 Ritik Raj 22 0 2 4
11 Akshat Rawat 20 0 3 3
12 Upriti Uday 25 0 1 1
13 Pandey Chandra Shekhar 22 0 3 3
14 Bisht Tushar 20 0 2 2
15 Shubham Kandpal 20 0 1 1
16 RASHID MUNEER (GK) 21 0 1 1
17 Kumar Sachin 23 0 1 1
18 Tejendra Rawat 33 0 2 2
  0  
* As of 2023-11-17

Name Role
Jagdish Kumar Team Manager
KISHOR Vinay Head Coach