Details Date/Time Teams Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 5 Jun 2017 09:00 MPS v PSP (Pool A) Official 0 - 12 Lineup
Senior Mens Outdoor 6 Jun 2017 07:30 RAJ v MPS (Pool A) Official 0 - 1 Lineup
Senior Mens Outdoor 8 Jun 2017 09:00 TEL v MPS (Pool A) Official 3 - 2 Lineup
Senior Mens Outdoor 10 Jun 2017 07:30 MAH v MPS (Pool A) Official 7 - 0 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 SINGH W Jotil (GK) 39 0 3 3
2 BHENGRA Yusuf 37 0 2 3
3 KRISHNAMURTHY Sridhar 39 1 4 4
4 CHAWARE Shubham 22 0 4 6
5 SHIRSAT Abhijeet 40 0 4 4
6 DEVKAR Venkatesh 21 0 4 4
7 DAS Valantine 21 0 4 6
8 NAIK Digvijay (C) 39 1 4 4
9 RAJAPRABHAKAR Kamal 18 0 4 7 (HAP 3, MPS 4)
10 AHMED Mumtaz 29 1 4 4
11 PEREIRA Leonard 39 0 4 6
12 D'COSTA Shayne 38 0 4 5
13 TOPPO Prakash 37 0 4 4
14 SHAKH Arif 26 0 4 4
15 MAGESH Om 44 0 2 2
16 JUNAS Bara 35 0 4 6
21 DWIVEDI Avatar Krashna (GK) 23 0 3 3
30 SANGA Mahabir 39 0 2 3
  3  
* As of 2017-06-05

Name Role
RAMGUDE Rajendra Kailas Team Manager
SHAIKH Amin Head Coach