Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 18 Nov 2023 15:30 ASH v HHP (Pool B) MRHS Official 0 - 4 Lineup
Senior Mens Outdoor 19 Nov 2023 10:30 HHP v UTN (Pool B) MRHS Official 1 - 13 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 Saurabh Sharma (C,GK) 29 0 2 5 (AIP 3, HHP 2)
2 Harsukhpreet Singh 25 1 2 5 (HHP 2, LPU 3)
3 Sunil Joshi 27 0 2 4
4 Thakur Aman 24 0 2 2
5 Agyapal Singh 25 0 2 4
6 Gurjot Singh Sangha 20 1 2 7 (GNU 5, HHP 2)
7 Piyush 26 0 2 4
8 Kapil 22 1 2 4
9 Shivam Rana 19 0 2 2
10 Ayush 18 0 2 2
11 Amit Kumar 20 0 2 2
12 Apurav Thakur 22 0 2 3
13 Shubham 22 1 2 2
14 Vikram 23 1 2 2
15 Kumar Vishal 25 0 2 2
16 Thuman 27 0 1 3
17 Jagdeep Singh 29 0 1 1
18 Devansh (GK) 20 0 0 0
  5  
* As of 2023-11-17

Name Role
Surinder Singh Team Manager