SPORTS AUTHORITY OF GUJARAT – HOCKEY ACADEMY
Details Date/Time Teams Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 5 Jun 2017 16:30 VHA v SAG (Pool C) Official 3 - 1 Lineup
Senior Mens Outdoor 6 Jun 2017 16:30 HUT v SAG (Pool C) Official 2 - 3 Lineup
Senior Mens Outdoor 8 Jun 2017 09:00 CSF v SAG (Pool C) Official 4 - 1 Lineup
Senior Mens Outdoor 9 Jun 2017 09:00 HCO v SAG (Pool C) Official 3 - 2 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 GONDALIYA Yash (C,GK) 20 0 4 7
2 PATEL Dhruvil 19 0 4 7
3 MALAKIYA Sarthik 19 0 3 5
4 VAJA Pankaj 20 0 4 7
5 VARMA Suraj 20 0 4 6
8 PANDEY Vivek 18 0 4 6
9 PATEL Ruchit 21 4 4 7
10 KURESHI Ashab 22 1 4 7
11 SHELAR Akash 18 1 4 7
12 DER Hemant 22 0 4 7
14 SARVAIYA Sagar 20 0 3 3
15 THOMAS Peter 19 0 4 4
16 ADHARI Paumil 19 1 4 7
17 YADAV Shubham 20 0 4 4
18 BHOJIYA Rahul 18 0 4 6
19 KARIYA Dushant 16 0 4 4
21 PARMAR Sanjay 21 0 4 7
22 SINGH Mukesh (GK) 17 0 0 0
  7  
* As of 2017-06-05

Name Role
SHAH Vishal Team Manager
PARMAR Bharat Head Coach
SURVE Nilesh Physiotherapist