Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Under 16 Mens Outdoor 4 Dec 2023 08:45 GRA v SHA (Pool B) Pitch 1 Official 25 - 0 Lineup
Under 16 Mens Outdoor 6 Dec 2023 08:45 GRA v CHE (Pool B) Pitch 1 Official 18 - 1 Lineup
Under 16 Mens Outdoor 8 Dec 2023 08:45 RHA v GRA (Pool B) Pitch 1 Official 10 - 1 Lineup
Under 16 Mens Outdoor 9 Dec 2023 07:00 HRA v GRA (Semi Final - 1) Pitch 1 Official 2 - 2 (3 - 5 SO) Lineup
Under 16 Mens Outdoor 10 Dec 2023 09:30 GRA v RHA (Final) Pitch 1 Official 1 - 6 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 Dishu (GK) 12 0 3 3
4 Singh Yuvraj 10 9 5 5
5 Phalaswal Pratik 13 1 4 4
6 Nishant 14 3 5 5
8 Happy (C) 14 0 5 5
9 Pryash 14 4 5 5
10 Tashu 13 11 5 5
12 Phalswal Pankaj 11 0 5 5
13 Chhikara Rajat Singh 13 0 5 5
14 Jatin 14 2 5 5
16 Kumar Mandeep 11 1 4 4
17 Sanju (GK) 14 0 5 5
19 Kataria Hitesh 10 5 5 5
21 Kumar Ravi 13 0 4 4
24 Kapil 14 1 5 5
25 Jay 11 1 5 5
27 Kunal 13 9 5 5
43 Nitish 13 0 5 5
  47  
* As of 2022-12-31

Name Role
Singh Baljeet Team Manager