Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Under 18 Womens Outdoor 21 Jan 2024 12:15 HRY v PUB (Pool B) MRHS Official 10 - 0 Lineup
Under 18 Womens Outdoor 22 Jan 2024 10:30 HRY v JHD (Pool B) MRHS Official 4 - 3 Lineup
Under 18 Womens Outdoor 24 Jan 2024 10:30 ODA v HRY (Pool B) MRHS Official 1 - 2 Lineup
Under 18 Womens Outdoor 26 Jan 2024 12:00 HRY v MZM (Semi Final 2) MRHS Official 7 - 4 Lineup
Under 18 Womens Outdoor 27 Jan 2024 16:00 MPH v HRY (Final) MRHS Official 0 - 1 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 Nidhi (GK) 17 0 5 5
2 Ishika 18 3 5 5
3 Ritika 17 1 5 5
4 Manisha 17 0 5 5
5 Manisha 18 2 5 5
6 Rana Sakshi 16 6 5 5
7 Kanika Siwach (C) 18 3 5 5
8 Kirti 16 0 5 5
9 Pooja Malik 16 0 5 5
10 Khasa Shashi 15 1 5 5
11 Bhavya 14 1 5 5
12 Saavi 17 2 5 5
13 Sejal 17 0 4 4
14 Kajal 16 5 5 5
15 Mann Ritika 17 0 5 5
16 Kajal Malik 18 0 3 3
17 Kaur Manpreet 18 0 4 4
18 Akshita (GK) 17 0 1 1
  24  
* As of 2023-12-31

Name Role
Renu Bala Team Manager
Harjeet Kaur Head Coach