Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Under 18 Mens Outdoor 21 Jan 2024 19:15 HRY v MHA (Pool B) MRHS Official 6 - 1 Lineup
Under 18 Mens Outdoor 22 Jan 2024 17:30 JHD v MHA (Pool B) MRHS Official 5 - 0 Lineup
Under 18 Mens Outdoor 24 Jan 2024 17:30 CAH v MHA (Pool B) MRHS Official 3 - 2 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 Pravin Gondole (C,GK) 18 0 3 3
2 MANGESH Sahil 18 0 3 3
3 Vishal Shridhar Mandade 17 0 3 3
4 Harsh Sanjay Rakshe 17 0 3 3
5 Jay Kale 18 0 3 3
6 Sachin Rushi Rajgade 18 1 3 3
7 Ravi Paresh Bharadia 17 0 3 3
8 Amin Pranav 18 0 3 3
9 Kartik Ramesh Patare 17 0 3 3
10 Ganesh Rambaran Gautam 18 0 3 3
11 LALSAHAB Sanjeev 18 0 2 2
12 Pawar Raj Rajesh 18 0 3 3
13 Aakshay Jadhav 18 0 3 3
14 Piyush Santosh Gaikwad 17 0 3 3
15 Shrishail Mahesh More 17 0 1 1
16 Joseph Anthony Domingo 18 2 3 3
17 AMBI Salman 18 0 3 3
18 Rahate Vedant Mangesh (GK) 16 0 1 1
  3  
* As of 2023-12-31

Name Role
KHARAT HITENDRA Team Manager
THAKUR Sagar Singh Head Coach
BADVE Umesh Assistant Coach
SHAH Akshita Physiotherapist