Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 7 Jan 2019 07:30 MPA v BIH (Pool A) Chennai, Tamil Nadu Official 9 - 0 Lineup
Senior Mens Outdoor 8 Jan 2019 09:00 BIH v MAH (Pool A) Chennai, Tamil Nadu Official 0 - 10 Lineup
Senior Mens Outdoor 10 Jan 2019 07:30 TEL v BIH (Pool A) Chennai, Tamil Nadu Official 6 - 2 Lineup
Senior Mens Outdoor 12 Jan 2019 09:00 HUT v BIH (Pool A) Chennai, Tamil Nadu Official 9 - 4 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
2 SINGH VIKAS (C) 20 0 4 4
3 SIDIK Md 17 0 4 7
4 KUMAR RAVI 22 0 4 4
5 RANA Shashi Kumar 26 0 4 7
6 RAJ Anuj 18 3 4 4
7 KUMAR Shambhu 29 0 4 7
8 KUMAR Vijay 26 0 4 4
9 RANJAN Anand Prakash 23 0 4 7
10 Munish 16 1 4 4
11 Gaje 16 1 4 4
12 MUNDA Sonu 15 0 4 4
13 Gourav 16 1 4 4
14 BARLA Kamlesh 16 0 4 4
15 KUMAR Saurav 20 0 4 4
16 SINGH Suraj (GK) 17 0 2 2
17 KUMAR Aniket 27 0 1 1
18 SHAH Anawarullah 20 0 4 8 (BHU 4, BIH 4)
32 KUMAR SURAJ (GK) 20 0 3 3
  6  
* As of 2019-01-07

Name Role
KUMAR Ritesh Team Manager
KUMAR Santosh Head Coach