Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 7 Jan 2019 10:30 HBN v TRI (Pool D) Chennai, Tamil Nadu Official 20 - 0 Lineup
Senior Mens Outdoor 8 Jan 2019 10:30 HBN v CHA (Pool D) Chennai, Tamil Nadu Official 3 - 3 Lineup
Senior Mens Outdoor 10 Jan 2019 06:00 HBN v MPS (Pool D) Chennai, Tamil Nadu Official 1 - 0 Lineup
Senior Mens Outdoor 12 Jan 2019 10:30 HBN v AHA (Pool D) Chennai, Tamil Nadu Official 8 - 2 Lineup
Senior Mens Outdoor 17 Jan 2019 15:00 HBN v HPA (Quarter-final) Chennai, Tamil Nadu Official 5 - 4 Lineup
Senior Mens Outdoor 19 Jan 2019 15:00 CSE v HBN (Semi-final) Chennai, Tamil Nadu Official 3 - 3 (4 - 3 SO) Lineup
Senior Mens Outdoor 20 Jan 2019 07:30 SAI v HBN (3/4th Place) Chennai, Tamil Nadu Official 5 - 1 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 . Savan R S (GK) 21 0 2 4 (HBN 2, SAI 2)
3 MR Muthana 23 0 7 10 (HBM 3, HBN 7)
4 GR Shreyas 23 2 7 7
5 MAHALINGAM Karthik 26 1 1 4 (HBM 2, HBN 2)
6 SINGH GURPINDER 23 0 7 7
7 MUTAGAR Haresh Somappa 19 7 7 12 (BCU 5, HBN 7)
8 PP Belliappa 20 2 4 16 (BAU 4, HBN 4, HCO 4, KAR 4)
9 Stalin Abilash. C 20 5 7 13
10 YIRKAL Buju 29 0 7 10 (HBM 3, HBN 7)
11 KR Umesh 27 2 7 14 (HBM 3, HBN 7, KAR 4)
12 GOWDA Kusha (C) 25 8 7 14 (HBN 7, RSP 7)
13 V RAJA 29 4 5 5
14 VEERANNAGOUDA 23 6 7 7
15 .Honnur Swamy N 26 0 4 10
16 S Senthamizh Arasu (GK) 19 0 7 7
17 HT Ramesh 30 3 7 16 (HBM 3, HBN 13)
18 VERMA Divyansh 19 1 5 5
20 S Naveen Shekar 29 0 5 8 (HBM 3, HBN 5)
  41  
* As of 2019-01-07

Name Role
NICHOLAS S Team Manager
KUMAR G Head Coach