Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Womens Outdoor 30 Jan 2020 15:00 MAH v UTN (Pool C) Kollam, Kerala Official 9 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 31 Jan 2020 12:30 MAH v UPH (Pool C) Kollam, Kerala Official 6 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 2 Feb 2020 13:30 MAH v PUN (Pool C) Kollam, Kerala Official 3 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 4 Feb 2020 12:00 MAH v CHD (Pool C) Kollam, Kerala Official 4 - 4 Lineup
Senior Womens Outdoor 6 Feb 2020 16:00 MAH v THA (Quarter-final) Kollam, Kerala Official 2 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 8 Feb 2020 16:00 HAR v MAH (Semi-final) Kollam, Kerala Official 3 - 2 Lineup
Senior Womens Outdoor 9 Feb 2020 14:00 MPA v MAH (3rd/ 4th Place) Kollam, Kerala Official 2 - 1 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 BHISE Sarita (GK) 18 0 3 3
2 BANEWAR Pragati 21 0 7 15
3 JADHAV Swati 19 0 7 10
4 KHADE Bhavana (C) 21 3 7 17
5 Manashri Narendra Shedage 16 1 7 7
6 Rutuja Dadaso Pisal 17 10 7 7
7 Akshata Abaso Dhekale 18 1 7 7
8 Vaishnavi Vitthal Phalke 16 1 7 7
9 Pooja Bhanu Das Shendage 18 1 7 7
10 CHAVAN Aishwarya 22 2 7 19 (ITM 5, MAH 14)
11 TIWARI Shradha 20 1 7 12
12 SAPATE Ankita 19 2 7 11
13 Durga Raju Shinde 18 0 3 3
14 Pradnya Jalindar Bhosale 0 7 7
15 ATPADKAR SADASHIV KAJAL 17 1 7 7
16 Reeta 22 4 7 14
17 Vaishali Rajesh Lanjewar 17 0 6 6
18 PATIL Susmita (GK) 18 0 7 7
  27  
* As of 2020-01-30

Name Role
D'SOUZA William Team Manager
IBEMHAL Sanggai Head Coach