Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Womens Outdoor 1 Feb 2020 12:30 THA v CHA (Pool D) Kollam, Kerala Official 7 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 2 Feb 2020 16:30 CRP v CHA (Pool D) Kollam, Kerala Official 5 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 4 Feb 2020 16:30 MPA v CHA (Pool D) Kollam, Kerala Official 8 - 1 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 DESHMUKH Kirti (GK) 18 0 1 1
3 DHRUW Kiran 25 0 3 7
4 TIRKEY Anisha 22 0 2 6
5 NIRMALKAR Geetanjali 21 0 3 7
6 KASHYAP Rushali (C) 22 0 3 7
7 CHATURVEDANI Roshni 22 0 0 0
8 SHINDE Gayatri 0 3 7
9 TIRKEY Monika 16 0 3 3
10 SAHU Aanchal 15 1 3 3
11 CHANDEL Laxmi 25 0 3 11
12 SONKAR Varsha 21 0 2 7 (BHO 4, CHA 2, SAI 1)
13 YADAV Kajal 21 0 3 3
14 Megha 21 0 1 1
15 PRAJPATI Deepa 21 0 0 0
16 MEHRA Balvinder kaur 25 0 3 11
17 MAHTO Anjali 18 2 3 3
18 KOSARE Leena 17 0 3 3
21 YADAV Shalini (GK) 27 0 3 5
  3  
* As of 2020-01-30

Name Role
THOMAS Asha Team Manager
SHRIVASTAV Anuraj Head Coach